Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Август 2022
 
15 Август 2022 16:50 1.020 0.010 (0.97%)

Елана Агрокредит АД (EAC / 0EA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Предоставяне на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и на собствен риск, финансов лизинг, както и всяка друга подобна дейност, незабранена със закон.
Борсов код: EAC / 0EAПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG1100040101Сектор: Финансови услуги
БУЛСТАТ: 175308436Принадлежност към индекс: BG TR30, BGBX 40
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 4
Телефони(+359 2) 81 000 92
Факс(+359 2) 958 15 23
E-mailgeorgievge@elana.net
Сайт на компаниятаhttps://agrocredit.elana.net
 
Общ брой акции 36 629 925
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Гергана Венчова Костадинова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Гергана Венчова Костадинова
Петър Стоянов Божков
Владимир Борисов Велев
Директор за връзки с инвеститорите Петър Иванов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2021 0.0672646737 0.06390144 19.05.2022
2020 0.0708045774 0.06726434853 20.05.2021
2019 0.06807882353 0.06467488235 28.05.2020
2018 0.0581534 0.05524573 28.05.2019
2017 0.085846192 0.0815538824 15.03.2018
2016 0.07791 0.0740145 30.06.2017
2014 0.0623 0.059185 23.02.2015
 

Разпределение на акционерен капитал

ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 6.46%
ХИМАКС ФАРМА ЕООД 6.44%
ЕН ЕН УПФ 6.35%
УПФ ДОВЕРИЕ 6.22%
МАНДЖУКОВ ООД 5.83%
ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 2.80%
ППФ ДОВЕРИЕ 2.08%
ДПФ ДОВЕРИЕ 2.02%
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 1.04%
ЕН ЕН ДПФ 1.02%
ЕН ЕН ППФ 0.68%
 

Участия в други компании