Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 13 Юни 2024
 
15 Март 2024 15:05 1.970 0.130 (7.07%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW31 Май 2023 12:53

Промени в капитала на дружеството

Уведомление по чл 112

Уведомление на основание чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в законово определения срок, Ви уведомявам, че в резултат на упражняване на права по емисия варанти с ISIN BG9200001220, са записани и изцяло заплатени 1 100 000 броя нови,обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка. Предвид това на 30.05.2023 г. с рег. № 20230530153231 в ТРРЮЛНЦ е вписана промяна в размер на капитала на дружеството от 1 181 160 лв. на 2 281 160 лв., разпределени в 2 281 160 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 лв всяка.

Прикачени файлове
Uvedomlenie 112 - vpisvane.pdf