Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Август 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW08 Март 2022 17:01

Други

Съобщение по чл.89т относно публично предлагане на емисия варанти Алфа България АД

"Алфа България" АД, посредством тази публикация на Съобщение по чл. 89т. от ЗППЦК, оповестява стартиране на процедура за записване на права за издаване на варанти съгласно одобрен Проспект с Решение на Комисия за Финансов Надзор № 742-Е/07.10.2021г.