Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Август 2022
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW04 Август 2021 17:25

Промени в управителните органи

РЕДАКЦИЯ/КОРЕКЦИЯ на заглавие на Публикувана информация от 02.08.2021г.-> Вписване на Дилиян Никифоров Петров като член на Съвета на директорите на Дружеството и представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.

РЕДАКЦИЯ/КОРЕКЦИЯ на заглавие на Публикувана информация от 02.08.2021г.

Считано от 02.08.2021 г., по партидата на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, водена в Търговския регистър към Агенция по вписванията, и с регистрационен номер на вписването 20210802115119 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, са вписани следните промени, а именно:
- г-н Дилян Никифоров Петров е вписан като член на Съвета на директорите на Дружеството;
- г-н Дилян Никифоров Петров е вписан като представляващ /изпълнителен директор/ на Дружеството.
Занапред представляващи /изпълнителни директори/ на Дружеството са: г-н Ивар Гьоран Свенсон, г-н Дилян Никифоров Петров, които ще представляват Дружеството поотделно.

Прикачени файлове
EPZEU.PDF
3. Uvedomlenie Alfa - SD.pdf