Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Януари 2022
 
(%)

Солар Логистик ЕАД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SOLAR-NL26 Ноември 2021 15:04

Финансови отчети
към дата: 30.09.2021 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Прикачени файлове
otchet obligatsii Q3.pdf