Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 18 Октомври 2021
 
15 Октомври 2021 14:35 8.900 0.200 (2.30%)

М+С хидравлик АД (MSH / 5MH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

MCH28 Ноември 2018 13:34

Вътрешна информация

М+С хидравлик АД-Казанлък

Производствената програма на „М+С Хидравлик” АД включва голяма и разнообразна гама от хидравлични продукти, която непрекъснато се допълва с нови модификации и видове, и води до увеличаване на обема на производство и необходимостта от нови производствени мощности и площи. В тази връзка „М+С Хидравлик” АД сключи договор за строителство на обект „Производствен корпус 5“ в УПИ VIII-9098, кв.31, гр. Казанлък. Строител на обекта е „Акорд-95” ООД с ЕИК 833179166. Инвестициите, които дружеството ще направи за изграждането на обекта, са в размер на 9 704 хил. лева без ДДС. С изграждането на новия корпус ще се подобри организацията на цялата производствена дейност на „М+С Хидравлик” АД, като се оптимизират технологичните връзки и производствените потоци, и се модернизира технологичното оборудване.

Прикачени файлове
msh-2018-11-1-vi1.doc