Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 16 Април 2021
 
15 Април 2021 14:30 38.800 1.200 (3.00%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HVAR23 Декември 2020 15:20

Вътрешна информация

Уведомление на основание чл. 100е от ЗППЦК за лихвено и главницно плащане по облигационна емисия

Прилагам уведомление с изх. № 4155 от 23.12.2020 г. за извършено лихвено и главнично плащане по облигация BG2100012140