Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 25 Май 2022
 
27 Април 2022 11:26 55.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

EMPI26 Юли 2021 17:58

Финансови отчети
към дата: 30.06.2021 г.; вид: fin.statement.individual, неодитиран;

Междинен финансов отчет на Химснаб България АД за второто тримесечие на 2021 година

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД публикува междинния си индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2021 г. съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба №2 за проспекти при публично предлагане и разкриване на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Отчетът е на разположение на всички, които искат да се запознаят с него в седалището на Дружеството.