Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Юли 2022
 
23 Юни 2022 16:21 55.000 0.000 (0.00%)

Химснаб България АД (CHSB / 58E)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на градивни инструменти; пластмасови изделия ; търговска дейност в страната и чужбина с химически и други продукти; производство на стоки; извършване на услуги на фирми и граждани и свързаните с тях складова, транспортна и други дейности; отдаване под наем на търговски, складови и офис площи; обзавеждане, оборудване и съоръжения, технологии, ноу-хау и други; търговия, внос и износ; производствена, строителна и ремонтна дейност, както и други дейности, които не са забранени от закона.
Борсов код: CHSB / 58EПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11EMTOAT16Сектор: Индустриални стоки и материали
БУЛСТАТ: 115051489Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция 1271 София, кв. Илиянци, ул. "Складова база" 1
Телефони0885874156
Факс
E-mails.dimitrova@chimsnab-bulgaria.com
Сайт на компаниятаwww.chimsnab-bulgaria.com
 
Общ брой акции 2 494 631
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Мартин Първанов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Мартин Първанов
Марио Дойков
Ивелина Рахнева
Директор за връзки с инвеститорите Силвия Димитрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

ЦБ Централна Кооперативна банка 13.28%
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД 11.69%
Холдинг Варна АД 9.52%
Универсален пенсионен фонд Съгласие 6.98%
Зем Инвест 6.52%
 

Участия в други компании