Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CORP10 Март 2016 10:27

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С Решение №219 от 07.12.2015 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) даде разрешение на синдика на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) - КТБ АД (н) да започне процедура по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД (Банката), заедно с всички вземания на КТБ АД (н) от Банката (Продажбата). В изпълнение на това решение консултантът по продажбата – АФА ООД (Консултантът), подготви през месец декември 2015 г. и изпрати до потенциален кръг инвеститори маркетингов документ с цел идентифициране на инвеститорски интерес към продажбата и подаване на писма за интерес. В хода на процедурата по продажбата през месец февруари 2016 г. настъпиха съществени положителни промени в капиталовите показатели на Банката в резултат от замяна на инструментите от допълнителния капитал от първи ред и от капитала от втори ред на Банката с инструмент в базовия собствен капитал от първи ред на Банката. Тези промени имат директен ефект върху информацията, посочена от консултанта по продажбата в изготвения от него и разпространен през месец декември 2015 г. маркетингов документ. С оглед на необходимостта от актуализиране на маркетинговия документ и неговото адресиране до по-широк кръг потенциални инвеститори във вид, отразяващ актуалното състояние на Банката, както и за гарантиране на прозрачност на процедурата по продажбата синдикът на КТБ АД (н) информира, че актуализираният маркетингов документ, както и съпроводителното писмо към него ще са достъпни на интернет страниците на КТБ АД (н), ФГВБ и Банката на 16 март 2016 г.

Прикачени файлове