Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CORP07 Март 2016 17:28

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 37, ал. 1, т. 5а на Наредба № 2 на КФН, уведомяваме, че с Решение № 48/02.03.2016г. на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗБН, считано от 02.03.2016г. е освободен Лазар Петров Илиев от осъществяване правомощията на синдик на „Корпоративна търговска банка“АД/н/, гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, в производство по несъстоятелност, открито с Решение № 664 от 22.04.2015 г. по т.д. № 7549/2014г. по описа на Софийски градски съд, Търговско отделение, IV – 4 състав, и прекратява сключения с него договор за управление от 23.04.2015 г. Дружеството се представлява винаги заедно от двамата синдици на „Корпоративна търговска банка“ АД /н/ – Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова.

Прикачени файлове
UVEDOMLENIE_KFN_BORSA_PROMIANA_SINDIK.pdf