Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CORP01 Септември 2015 17:50

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН) синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), информират, че е изготвеният списък на приетите вземания към КТБ АД (н) е публикуван в Търговския регистър. В изпълнение на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗБН списъкът е на разположение за проверка в Търговския регистър по партидата на КТБ АД (н) - ЕИК 831184677, в раздел „Обявени актове несъстоятелност”. Подробно описание на стъпките, които следва да се предприемат, за да се достигне до публикувания в Търговския регистър списък на приетите вземания към КТБ АД (н), може да се намери на интернет страницата на банката: www.corpbank.bg, в раздел ”Въпроси и отговори”.

Прикачени файлове