Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 21 Юни 2024
 
16 Май 2016 13:04 0.310 0.000 (0.00%)

ТБ Корпоративна търговска банка АД (6C9 / CORP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CORP22 Юли 2015 16:52

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл.27, ал.1, т.2 от Наредба № 2 на КФН, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Корпоративна търговска банка” АД /в несъстоятелност/, които представляват „вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2 на КФН, а именно: По искане на синдиците на КТБ АД /н/ и с Решение на УС на ФГВБ на основание чл. 39, ал. 1, т.18, във връзка с чл. 64 от Закона за банковата несъстоятелност беше удължен срокът за изготвяне на списъка на приетите вземания към КТБ АД /н/ с 25 дни, считано от датата на изтичането му – 22 юли 2015 г. Предоставеното допълнително време е необходимо, за да бъдат обработени и анализирани получените и продължаващи да пристигат основно чрез съда по несъстоятелността, а и по пощата, голям брой молби от кредитори за включване в списъка на приетите вземания и производството по несъстоятелност на КТБ АД /н/. Освен това, значителна част от молбите съдържат основания с фактическа и правна сложност, което изисква допълнително време за обработването им. Удълженият срок ще даде възможност на синдиците на КТБ АД /н/ да направят по-подробен анализ на мотивите, с които кредиторите искат да бъдат включени в списъка на предявените вземания към банката както по отношение на претендираните суми, така и по наличието на правно основание за това. По-детайлното им разглеждане ще съдейства за по-добра защита правата на кредиторите по отношение предявените от тях вземания към КТБ АД /н/. След като списъкът на приетите вземания към банката бъде готов, ще бъде обявен съобразно предвидения ред в Закона за банковата несъстоятелност.

Прикачени файлове
Uuvedomlenie_KFN_BORSA_UDYLJEN_SROK.pdf