Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
(%)

Ипократис Хелт Инвестмънт АД-София (BU0 / BU0)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
09.05.2011 12:17 Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
09.05.2011 12:17 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
26.04.2011 10:18 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
14.04.2011 13:28 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
28.03.2011 10:31 Финансови отчети
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
24.02.2011 14:31 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
27.01.2011 14:33 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
27.01.2011 11:33 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
28.10.2010 16:13 Финансови отчети
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
02.09.2010 13:46 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти