Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
(%)

Ипократис Хелт Инвестмънт АД-София (BU0 / BU0)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство, преработка и продажба на всякакви видове хранителни продукти; създаване и управление на търговски обекти за продажба на хранителни продукти, включително заведения за обществено хранене, магазини и вериги от магазини за продажба на хранителни продукти и др.  
Борсов код: BU0 / BU0Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100022091Сектор: Потребителски услуги
БУЛСТАТ: 200738927Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, р-н Лозенец, бул. “Джеймс Баучер" №103, ет1
Телефони(+359 2) 962 14 88, 962 14 84
Факс(+359 2) 962 44 74
E-mailpelova@sofiafinance.bg
Сайт на компаниятаwww.bougatsa.net
 
Общ брой акции 100 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Константинос Колокасидис, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Теодор Хрисис
Георгиос Скурас
Константинос Колокасидис
Директор за връзки с инвеститорите Михаил Василев
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Константинос Колокасидис 94.00%
Георгиос Скурас 5.00%
Теодорос Христис 1.00%
 

Участия в други компании