Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
25 Април 2024 11:37 5.800 0.700 (13.73%)

Булгартабак - холдинг АД (BTH / 57B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

BTH19 Ноември 2018 22:26

Общо събрание на акционерите

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Булгартабак-Холдинг АД-София представя покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите. ИОСА ще се проведе на 19.12.2018 г. от 11:00 часа в седалището на дружеството в Република България, гр. София 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 62, административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните проекти за решение: Точка 1. Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на редовно заседание, проведено на 28.06.2018 год. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите прави промяна в избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018 год. Общото събрание на акционерите назначава предложения на събранието одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за 2018 год. на “Булгартабак-Холдинг” АД.” Точка 2. Промени в състава, мандата и възнаграждението на членовете на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение: “Общото събрание приема направените на събранието предложения за състав на Одитния комитет, мандат и възнаграждение на всеки от членовете.”