Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
09 Септември 2016 17:00 9.152 0.348 (3.66%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ALBHL08 Септември 2016 12:34

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание на член 12 от ЗПЗФИ и във връзка с член 100т от ЗППЦК,ЧЛ.65 от правила за търговия по Правилник за дейността на БФБ и във връзка с открито производство по преобразуване на "Албена Инвест Холдинг"АД чрез вливането му в "Албена"АД, Ви уведомяваме че сме отправили молба до Българска фондова борса за спиране на търговията с акции на "Албена Инвест Холдинг"АД след приключване на търговията на 09.09.2016г., която да се възстанови в случай, че свиканите за 11.10.2016г. общи събрания на "Албена Инвест Холдинг"АД и "Албена"АД не одобрят преобразуването.

Прикачени файлове
Уведомление по чл.12 ЗПЗФИ.pdf