Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
09 Септември 2016 17:00 9.152 0.348 (3.66%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ALBHL25 Август 2016 16:23

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми господа, На основание чл.100к, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че в изпълнение изискванията на чл. 262к ТЗ на 25.08.2016 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на дружеството са обявени Договор за преобразуване чрез вливане от 31.05.2016г., Анекс към него от 19.07.2016г., подписани между „Албена“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД, както и Доклада на управителния орган, изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.262и от Търговски закон