Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2023
 
09 Септември 2016 17:00 9.152 0.348 (3.66%)

Албена Инвест Холдинг АД (5ALB / ALBHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ALBHL08 Август 2016 17:24

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми господа, На основание чл.100к., ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 04.08.2016г. Комисия за финансов надзор одобри Договор за преобразуване чрез вливане от 31.05.2016г. и Анекс към него от 19.07.2016г. между „Албена“АД, наричано по-долу „Приемащо дружество“ и „Албена Инвест Холдинг“АД, наричано по-долу „Преобразуващо се дружество“, в резултат на което цялото имущество на „Албена Инвест Холдинг“АД ще премине към „Албена“АД – последното ще стане негов правоприемник. „Албена Инвест Холдинг“АД ще се прекрати без ликвидация. Комисия за финансов надзор одобри също и докладите на управителните органи на двете дружества, изготвени в съответствие с разпоредбите на чл.262и от Търговски закон и докладът на назначения общ проверител на участниците в преобразуването. Предстои свикване на ИОСА на двете дружества, на което ще се вземе решение за вливането.

Прикачени файлове
uvedomlenie KFN, BFB,OBSTESTVENOST 08.08.2016.pdf