Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
27 Ноември 2023 16:47 3.400 0.000 (0.00%)

Тексим Банк АД (TXIM / 5CP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
27.11.2023 18:40 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на банка за трето тримесечие на 2023 г.
30.10.2023 11:50 Финансови отчети
Тримесечен отчет на банка за трето тримесечие на 2023 г.
09.10.2023 13:00 Вътрешна информация
Уведомление съгласно чл. 112д от ЗППЦК
15.09.2023 10:37 Уведомление за дялово участие
Уведомление съгласно чл. 148б от ЗППЦК
11.09.2023 18:19 Вътрешна информация
Уведомление за изменение в Устава на "Тексим Банк" АД
25.08.2023 18:18 Други
Оповестяване на информация от „Tексим Банк” АД към 30.06.2023 г., съгласно Регламент (ЕС) 575/2013
25.08.2023 17:54 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет към 30.06.2023 г.
10.08.2023 15:36 Вътрешна информация
Публикация и указания относно конвертиране на конвертируеми облигации
10.08.2023 15:33 Вътрешна информация
Информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК
10.08.2023 15:29 Вътрешна информация
Уведомление относно взети решения