Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
15 Май 2024 14:34 3.500 0.000 (0.00%)

Тексим Банк АД (TXIM / 5CP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
23.05.2024 15:48 Финансови отчети
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.
20.05.2024 19:37 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
26.04.2024 18:05 Финансови отчети
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет за 2023 г.
26.04.2024 13:13 Финансови отчети
Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.
28.03.2024 20:06 Финансови отчети
Годишен индивидуален одитиран финансов отчет за 2023 г.
28.02.2024 15:22 Финансови отчети
Тримесечен консолидиран отчет на банка за четвърто тримесечие на 2023 г.
05.02.2024 18:04 Други
Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК
31.01.2024 16:08 Вътрешна информация
Уведомление за присъдени рейтингови оценки на „Тексим Банк“ АД от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД
30.01.2024 15:34 Финансови отчети
Тримесечен отчет на банка за четвърто тримесечие на 2023 г.
19.01.2024 16:43 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 100е, ал. 1, т. 3г от Закона за публично предлагане на ценни книжа