Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Август 2022
 
15 Август 2022 16:50 1.020 0.010 (0.97%)

Елана Агрокредит АД (EAC / 0EA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

0EA05 Октомври 2018 15:21

Вътрешна информация

Елана Агрокредит АД

На основание чл. 100ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо купонно плащане (плащане на лихви и главница) по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100014179, издадени от „Елана Агрокредит” АД, както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 16.0438356164 евро или 31.3790150136 лв.; Сума на главницата за периода: 1 052 000.00 евро или 2 057 533.16 лв.; Дата, към която се определя съставът на облигационерите: 10.10.2018 г.; Дата на падеж на лихвата и главницата по емисията: 15.10.2018 г.