Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Септември 2023
 
21 Септември 2023 12:42 0.995 0.005 (0.50%)

Елана Агрокредит АД (EAC / 0EA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

0EA29 Август 2018 13:31

Вътрешна информация

Елана Агрокредит АД

На 28.08.2018 г. „Елана Агрокредит“ АД получи уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК за корекция на уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично дружество, разкрито на 11.05.2018 г. както следва: Уведомление с вх.№ЕА-07-01/28.08.2018 г. от Елана Фонд Мениджмънт АД, ЕИК 130963811, седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Кузман Шапкарев“ №4. Със същото „Елана Агрокредит“ АД е уведомено, че вследствие сделки на разпореждане с акции с права на глас, правата му на глас са се променили, както следва: Елана Фонд Мениджмънт АД, чрез контролираните от него ДФ ЕЛАНА Високодоходен Фонд, ДФ ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд, ДФ ЕЛАНА Балансиран $ Фонд, ДФ ЕЛАНА Еврофонд, ДФ ЕЛАНА България, ДФ ЕЛАНА Глобален Фонд Акции е намалило дяловото си участие в акции (респ. права на глас в Общото събрание на акционерите), до 4.8345% от капитала на дружеството, с което правото му на глас, считано от 28.08.2018 г. е паднало под прага от 5% от капитала на дружеството.

Прикачени файлове
Uvedomlenie_145_dyalovo uchastie.pdf