Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Август 2022
 
15 Август 2022 16:50 1.020 0.010 (0.97%)

Елана Агрокредит АД (EAC / 0EA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

0EA24 Юли 2018 13:13

Вътрешна информация

Елана Агрокредит АД

На 24.07.2018 г. „Елана Агрокредит“ АД получи уведомлениe по чл. 148б от ЗППЦК за разкриване на значително дялово участие в публично дружество, както следва: 1. Уведомление с вх.№ЕА-06-01 от Петър Атанасов Манджуков, в качеството си на управител на „Манджуков“ ООД, ЕИК 201471562 и в качеството си на физическо лице – акционер и контролиращ „Манджуков“ ООД. Със същото „Елана Агрокредит“ АД е уведомено, че вследствие сделки на придобиване на акции с права на глас, правата им на глас са се променили, както следва: 1. „Манджуков“ ООД, представлявано от Петър Атанасов Манджуков, е увеличило дяловото си участие на 2 133 924 бр. акции (респ. права на глас в Общото събрание на акционерите), представляващи 5.83% от капитала на дружеството, с което правото му на глас, считано от 24.07.2018 г. е надхвърлило 5%; 2. Петър Атанасов Манджуков като акционер лично притежава 46 940 бр. акции (права на глас в Общото събрание на акционерите), представляващи 0.13% от капитала на дружеството и непряко като контролиращ „Манджуков“ ООД сумарно е увеличил участието си на 2 180 864 бр. акции (респ. права на глас в Общото събрание), представляващи 5.95 % от капитала на дружеството, с което правото му на глас е надхвърлило 5%.

Прикачени файлове
Uvedomlenie Mandjoukov OOD_KFN.pdf