Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 24 Юни 2019
24 Юни 2019 15:59:  580.110 1.250 (0.22%)

Sofix

 
 

Компоненти на Sofix

Код Име на компанията Цена Δ % Пазарна
капитализация
6A6 / ATERA Адванс Терафонд АДСИЦ 1.90 161 709 173
5MH / MCH М+С хидравлик АД 7.40 291 894 480
0EA / 0EA Елана Агрокредит АД 1.15 42 124 414
3JR / SFARM Софарма АД 3.41 459 660 836
SKK / SKK Сирма Груп Холдинг АД 0.695 2.96 41 255 560
4CF / CCB ТБ Централна кооперативна банка АД 1.50 190 694 955
5SR / CENHL Стара планина Холд АД 5.65 118 650 000
6C4 / CHIM Химимпорт АД 1.75 419 380 967
5DOV / DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД 3.02 56 583 019
GR6 / GR6 Градус АД 1.715 2.00 417 788 938
5BU / BREF Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 2.02 1.00 69 976 689
5F4 / FIB ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3.44 4.88 378 400 000
4EH / EUBG Еврохолд България АД 1.93 381 224 408
5V2 / HVAR Холдинг Варна АД 38.60 250 355 624
4ID / IHLBL Индустриален Холдинг България АД 1.02 109 548 656