Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 5 Август 2020
 
24 Юни 2020 15:37 8.200 0.000 (0.00%)

Кепитъл Консепт Лимитед АД (WCO / WCO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2016
12/2015 9/2015 6/2015 »
ROE (T4Q)   -35.68% -46.16% - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -34.47% -43.29% - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   -35.61% -45.97% - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   - - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   - - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   - - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   - - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   -32.16 -46.55 - -  
CFO/Equity (LQ)   -3.04 -0.56 -34.01 2.23  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -941.18 -701.96 - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -144.44 -50.00 -2 120.00 30.53  
Sales/Employees (LY)   - 0K - -  
Net Income/Employees (LY)   - -355K - -  
FCF (T4Q)   -320K -358K - -  
FCF (LQ)   -26K -5K -318K 29K  
EBIT (T4Q)   -355K -354K - -  
EBIT (LQ)   -39K -43K -286K 13K  
EBITDA (T4Q)   -355K -354K - -  
EBITDA (LQ)   -39K -43K -286K 13K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.