Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Май 2020
 
14 Май 2020 14:09 1.350 0.050 (3.85%)

Уеб Медия Груп АД (45W / WWW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
1.350 лв. 0.050 3.85% 3 132 14 Май 2020 14:09
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.08% / 2 320
Средно дневен обем (лева/акции) 133 / 103
Пазарна
капитализация
3 834 000
Брой емитирани акции 2 840 000
P/E (неконс. / конс.) 45.11 / -
P/B (неконс. / конс.) 1.11 / 1.27
Beta/Adj. Beta -0.03 / 0.31
Цена на предходно затваряне 1.300
Най-висока дневна цена 1.350
Най-ниска дневна цена 1.350
Най-висока 52-седмична цена 1.35
Най-ниска 52-седмична цена 1.23
52-седмично изменение 12.50%
Изменение от началото на годината 8.00%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 3.85% 7.14% 7.14% 3.85% 8.00% 12.50%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Спрямо минималната за периода 0.00% 3.85% 3.85% 8.00% 8.00% 9.76%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.52% 0.52% 4.41% 4.41% 4.57%
 
Новини
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 16 326 000 лв.
Продажби 1 069 000 лв.
EBITDA 1 240 000 лв.
EBIT 684 000 лв.
Нетна печалба 0 лв.
Печалба на акция -0.00 лв.
ОПП 64 000 лв.
ОА/СК 5.41
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция 5.93% -1.67% 5.26%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -