Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 21 Август 2019
 
07 Август 2019 17:00 1.300 0.000 (0.00%)

Уеб Медия Груп АД (45W / WWW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: -
Борсов код: 45W / WWWПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100017059Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: -Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция -
Телефони-
Факс-
E-mail-
Сайт на компанията-
 
Общ брой акции 2 840 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 32
Ръководство Иво Любомиров Апостолов
Георги Лъчезаров Минев
Членове на управителен орган Иво Любомиров Апостолов
Георги Лъчезаров Минев
Нели Славейкова Славова
Директор за връзки с инвеститорите Мария Кирилова Николова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

МАГ Пъблик Комюникейшънс Ад 86.81%
 

Участия в други компании