Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Май 2020
 
14 Май 2020 14:09 1.350 0.050 (3.85%)

Уеб Медия Груп АД (45W / WWW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
22.04.2020 13:39 Промени в управителните органи
Уведомление за назначаване на нов съвет на директорите и промяна в представителството
30.03.2020 15:07 Вътрешна информация
Уведомление за удължаване срока за обявяване на индивидуален одитиран годишнин финансов отчет на "Уеб Медия Груп" АД за 2019
02.03.2020 17:56 Финансови отчети
Представен консолидиран междинен финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2019г.
30.01.2020 21:51 Финансови отчети
Представено уведомление за финансово състояние на дружеството за четвърто тримесечие на 2019г.
16.01.2020 19:00 Общо събрание на акционерите
Свикване на извънредно общо събрание на акционерите
29.11.2019 17:42 Финансови отчети
Представено уведомление на консолидирана основа за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2019г.
05.11.2019 16:37 Финансови отчети
Представено уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2019г.
04.11.2019 14:55 Вътрешна информация
Уведомление за назначаване на прокурист и промяна в представителството
16.08.2019 21:08 Финансови отчети
Представен шестмесечен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството през 2019г.
14.08.2019 17:55 Вътрешна информация
Уведомление за решение на Съвета на директорите на "Уеб Медия Груп" АД