Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 21 Август 2019
 
21 Август 2019 13:52 30.200 0.000 (0.00%)

Холдинг Център АД (6C8 / HCEN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
30.200 лв. 0.000 0.00% 268 478 21 Август 2019 13:52
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 1.21% / 8 890
Средно дневен обем (лева/акции) 20 095 / 666
Пазарна
капитализация
22 224 482
Брой емитирани акции 735 910
P/E (неконс. / конс.) - / 11.82
P/B (неконс. / конс.) 0.87 / 1.84
Beta/Adj. Beta 0.39 / 0.59
Цена на предходно затваряне 30.200
Най-висока дневна цена 30.200
Най-ниска дневна цена 30.200
Най-висока 52-седмична цена 30.60
Най-ниска 52-седмична цена 17.50
52-седмично изменение 20.80%
Изменение от началото на годината 1.34%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 0.00% 0.00% 72.57% 54.08% 1.34% 20.80%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 1.31% 1.31% 1.31% 1.31%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 22.76% 72.57% 72.57% 72.57%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.00% 0.06% 0.10% 0.40% 0.50%
 
Избрани финансови показатели
(консолидирани)
Общо активи 114 846 000 лв.
Продажби 0 лв.
EBITDA 5 128 000 лв.
EBIT 5 128 000 лв.
Нетна печалба 1 572 000 лв.
Печалба на акция 2.56 лв.
ОПП 1 129 000 лв.
ОА/СК 9.50
Последен дивидент/година -
Дивидент/Печалба -
Доходност от дивиденти -%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -1.49% 0.83% 13.21%
Счетоводна стойност на акция - - -
Общо активи - - -
Продажби - - -
EBITDA - - -
Нетна печалба - - -
ОПП - - -
Дивидент - - -