Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 15 Ноември 2019
 
25 Октомври 2019 14:59 31.800 0.200 (0.62%)

Холдинг Център АД (6C8 / HCEN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.10.2019 20:00 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 30-09-2019
30.10.2019 11:59 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
04.09.2019 10:54 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
04.09.2019 10:53 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
04.09.2019 10:36 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
04.09.2019 10:36 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
29.08.2019 12:06 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
29.08.2019 12:04 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет към 30-06-2019г.
15.08.2019 11:38 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
30.07.2019 22:04 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 30-06-2019г.