Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Август 2020
 
29 Юли 2020 16:36 32.800 0.200 (0.61%)

Холдинг Център АД (6C8 / HCEN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
31.07.2020 20:12 Финансови отчети
Заверен годишен консолидиран финансов отчет към 31-12-2019г.
30.07.2020 16:44 Финансови отчети
Заверен годишен индивидуален финансов отчет към 31-12-2019г.
29.06.2020 14:41 Други
Уведомление
07.05.2020 18:42 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
07.05.2020 18:37 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
05.05.2020 18:25 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
28.04.2020 13:55 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
03.04.2020 11:36 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл 148б, ЗППЦК - Холдинг Център АД
30.03.2020 17:17 Други
Уведомление
28.02.2020 16:19 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа