Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 22 Юли 2019
 
28 Юни 2019 17:02 17.500 4.500 (20.45%)

Холдинг Център АД (6C8 / HCEN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
16.07.2019 15:13 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено ОСА на Холдинг Център АД
16.07.2019 14:56 Финансови отчети
Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
16.07.2019 14:53 Финансови отчети
Междинен консолидиран финансов отчет към 31-03-2019г.
28.06.2019 15:09 Общо събрание на акционерите
Протокол от проведено ОСА на Холдинг Център АД
14.06.2019 11:26 Уведомление за дялово участие
Уведомление по чл. 148б, ЗППЦК
11.06.2019 10:35 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 17 от Регламент 596
23.05.2019 17:14 Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на ОСА на Холдинг Център АД
10.05.2019 17:18 Финансови отчети
Междинен индивидуален финансов отчет към 31-03-2019г.
23.04.2019 14:51 Финансови отчети
Годишен консолидиран одитиран финансов отчет на Холдиг Център АД - 31.12.2018г.
04.04.2019 14:10 Финансови отчети
Годишен Одитиран Финансов Отчет към 31.12.2018г.