Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Август 2020
 
29 Юли 2020 16:36 32.800 0.200 (0.61%)

Холдинг Център АД (6C8 / HCEN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление и продажба ня участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; финансиране на дружества, в които холдинга участва; извършване на собствена производствена или търговска дейност.
Борсов код: 6C8 / HCENПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100080982Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 123103315Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1574, район р-н Слатина,бул. Проф. Цветан Лазаров No 13
Телефони
Факс
E-mail
Сайт на компаниятаwww.holding-centre.com
 
Общ брой акции 735 910
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Иван Стоянов Ярков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Иван Стоянов Ярков
Александър Тодоров Пеев
Мая Ангелова Петрова- Председател
Директор за връзки с инвеститорите Николай Петков
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Физически лица 39.77%
НОВА ИНДУСТРИАЛНА КОМПАНИЯ АД 33.18%
Юридически лица 27.05%
 

Участия в други компании

"ЗОК "СЪГЛАСИЕ ЗДРАВЕ"" АД 25.65%
"ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "ХИПОКРАТ"" АД 25.65%
ПОК "СЪГЛАСИЕ" 0.42%
"Болкан енд Сии Пропъртис" 0.00%