Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Януари 2020
 
10 Януари 2020 14:39 0.900 0.010 (1.12%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.900 лв. 0.010 1.12% 9 000 10 Януари 2020 14:39
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.04% / 10 000
Средно дневен обем (лева/акции) 1 519 / 1 697
Пазарна
капитализация
22 597 569
Брой емитирани акции 25 108 410
P/E  32.70
P/B  0.65
Beta/Adj. Beta 0.76 / 0.84
Цена на предходно затваряне 0.890
Най-висока дневна цена 0.900
Най-ниска дневна цена 0.900
Най-висока 52-седмична цена 0.99
Най-ниска 52-седмична цена 0.825
52-седмично изменение 3.23%
Изменение от началото на годината 2.27%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 1.12% 2.27% 3.74% 0.56% 2.27% 3.23%
Спрямо максималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 3.74% 0.00% 9.09%
Спрямо минималната за периода 0.00% 1.12% 2.27% 5.88% 1.12% 9.09%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 1.01% 1.01% 0.45% 1.01% 1.64%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 39 395 000 лв.
Продажби 36 731 000 лв.
EBITDA 2 586 000 лв.
EBIT 745 000 лв.
Нетна печалба 493 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 2 979 000 лв.
ОА/СК 1.13
Последен дивидент/година 0.02/2018
Дивидент/Печалба 0.77
Доходност от дивиденти 1.69%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2019 2018 2017
Цена на акция -10.20% -24.56% 4.67%
Счетоводна стойност на акция 9.51% -0.77% 0.42%
Общо активи 0% 14.63% -2.36%
Продажби 0% 5.87% 3.74%
EBITDA 13.07% -25.55% 3.39%
Нетна печалба 0% 45.43% -69.73%
ОПП 0% 63.77% -7.10%
Дивидент - 33.33% -40.00%