Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Март 2019
 
14 Март 2019 13:12 0.970 0.020 (2.02%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.970 лв. 0.020 2.02% 152 290 14 Март 2019 13:12
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.63% / 157 000
Средно дневен обем (лева/акции) 5 682 / 5 848
Пазарна
капитализация
24 355 158
Брой емитирани акции 25 108 410
P/E  47.11
P/B  0.70
Beta/Adj. Beta 0.89 / 0.93
Цена на предходно затваряне 0.990
Най-висока дневна цена 0.970
Най-ниска дневна цена 0.970
Най-висока 52-седмична цена 1.25
Най-ниска 52-седмична цена 0.86
52-седмично изменение 19.17%
Изменение от началото на годината 1.02%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 2.02% 0.52% 2.11% 0.51% 1.02% 19.17%
Спрямо максималната за периода 0.00% 2.02% 2.02% 2.02% 2.02% 22.40%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 5.43% 12.79% 12.79% 12.79%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.00% 0.61% 0.51% 0.21% 0.10% 7.44%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 37 912 000 лв.
Продажби 36 896 000 лв.
EBITDA 2 331 000 лв.
EBIT 518 000 лв.
Нетна печалба 517 000 лв.
Печалба на акция 0.02 лв.
ОПП 2 981 000 лв.
ОА/СК 1.10
Последен дивидент/година 0.01/2017
Дивидент/Печалба 0.55
Доходност от дивиденти 1.18%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -24.56% 4.67% 3.42%
Счетоводна стойност на акция 9.69% -0.77% 0.42%
Общо активи 10.39% -2.36% 0.07%
Продажби 6.35% 3.74% 2.50%
EBITDA 12.78% -25.55% 3.39%
Нетна печалба 52.51% -69.73% 1.73%
ОПП 63.88% -7.10% 24.40%
Дивидент - -40.00% -42.86%