Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Май 2019
 
14 Май 2019 14:20 0.920 0.040 (4.17%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Последна цена Промяна Промяна проценти Дневен обем (лева) Последна сделка
0.920 лв. 0.040 4.17% 729 14 Май 2019 14:20
 
Дневен обем (% от капитала/акции) 0.00% / 786
Средно дневен обем (лева/акции) 4 014 / 4 118
Пазарна
капитализация
23 099 737
Брой емитирани акции 25 108 410
P/E  33.28
P/B  0.66
Beta/Adj. Beta 0.82 / 0.88
Цена на предходно затваряне 0.960
Най-висока дневна цена 0.930
Най-ниска дневна цена 0.920
Най-висока 52-седмична цена 1.21
Най-ниска 52-седмична цена 0.86
52-седмично изменение 20.00%
Изменение от началото на годината 6.12%
 
Оферти - Купува / Продава
Всички оферти
Оферти Брой Цена
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Цена Брой Оферти
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 акции; средна цена 0.00
Последни сделки за деня
Всички сделки
Час Цена Брой Промяна Промяна %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

За деня: 0 акции; средна цена 0.00
 
Изменение на цената
  1 ден 5 дни 1 месец 3 месеца От нач. на год. 1 година
Спрямо началото на периода 4.17% 4.17% 5.15% 1.08% 6.12% 20.00%
Спрямо максималната за периода 1.08% 1.08% 4.17% 7.07% 7.07% 23.97%
Спрямо минималната за периода 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.98% 6.98%
Спрямо среднопретеглената за периода 0.65% 0.76% 2.75% 5.64% 5.06% 12.13%
 
Избрани финансови показатели
Общо активи 39 918 000 лв.
Продажби 36 731 000 лв.
EBITDA 2 555 000 лв.
EBIT 736 000 лв.
Нетна печалба 493 000 лв.
Печалба на акция 0.03 лв.
ОПП 2 979 000 лв.
ОА/СК 1.15
Последен дивидент/година 0.02/2018
Дивидент/Печалба 0.77
Доходност от дивиденти 1.65%
 
  |    |  10д  |    |    |    |    |    |    |  макс
Quote graphics
 
 
 
Годишно изменение на:
  2018 2017 2016
Цена на акция -24.56% 4.67% 3.42%
Счетоводна стойност на акция 9.51% -0.77% 0.42%
Общо активи 14.63% -2.36% 0.07%
Продажби 5.87% 3.74% 2.50%
EBITDA 13.07% -25.55% 3.39%
Нетна печалба 45.43% -69.73% 1.73%
ОПП 63.77% -7.10% 24.40%
Дивидент 33.33% -40.00% -42.86%