Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Септември 2020
 
17 Септември 2020 16:36 0.580 0.050 (7.94%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Производство на електрохимически източници на ток, резервни части за тях, търговия в страната и чужбина; проекто-конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, проектиране и производство на инструментална екипировка.
Борсов код: 52E / ELHIMПазар: Сегмент акции Standard
ISIN: BG11ELPABT16Сектор: Потребителски стоки
БУЛСТАТ: 112013939Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция Пазарджик 4400, ул.Искра №9
Телефони034/444548
Факс034/443438
E-mailoffice@elhim-iskra.com
Сайт на компаниятаwww.elhim-iskra.com
 
Общ брой акции 25 108 410
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 357
Ръководство Спас Борисов Видев, Изпълнителен директор
ГАРАНТ 5 ООД, представлявано от Евгений Василев Узунов
Членове на управителен орган ГАРАНТ 5 ООД
Васил Геогиев Велев
Спас Борисов Видев
Директор за връзки с инвеститорите Албена Димитрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2018 0.016 0.0152 10.05.2019
2017 0.012 0.0114 21.06.2018
2016 0.02 0.019 22.05.2017
2015 0.035 0.03325 16.06.2016
2014 0.05 0.0475 04.06.2015
2013 0.04 0.038 05.06.2014
2012 0.0421 0.039995 22.05.2013
2011 0.0421 0.039995 28.03.2012
2010 0.0421 0.039995 10.06.2011
2009 0.024 0.0228 11.06.2010
2008 0.024 0.0228 11.06.2009
2007 0.04 0.04 20.05.2008
2006 0.22 0.2 22.05.2007
2005 0.22 0.2 09.06.2006
2003 0.24 0.2 17.05.2004
2002 0.31 0.26 17.04.2003
2001 0.35 0.3 07.06.2002
 

Разпределение на акционерен капитал

Стара Планина Холд АД 51.40%
СИ ЕС ПИ ФЪНД МЕНИДЖЪРС ООД 16.55%
Ролет ЕООД 5.69%
Васил Георгиев Велев 2.82%
 

Участия в други компании

ЕКОБАТ АД 17.00%
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 6.44%
СПХ ТРАНС АД 0.00%