Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Септември 2020
 
17 Септември 2020 16:36 0.580 0.050 (7.94%)

Елхим Искра АД (52E / ELHIM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ELHIM15 Октомври 2018 12:16

Вътрешна информация

Елхим Искра АД-Пазарджик

Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В Елхим-Искра АД постъпи уведомление от Велев Инвест ООД, в качеството му на тясно свързано лице с лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента относно пазарната злоупотреба. Приложеният файл съдържа информация за сделка, извършена за негова собствена сметка, свързана с акции на Елхим-Искра АД.

Прикачени файлове
Uvedomlenie-19-Velev_Invest-2018-10-12.xls