Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 4 Юни 2020
 
01 Юни 2020 16:37 2.000 0.000 (0.00%)

СИИ Имоти АДСИЦ (5CG / CEEP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Борсов код: 5CG / CEEPПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100006060Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175006705Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1124, ул. Петър Делян №7, вх.А, ет.3, ап.7
Телефони(+359) 0887 649 593
Факс
E-mail
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Светослав Иванов Дечев, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Даниел Мирчев Мирчев
Светослав Иванов Дечев
Мая Мирославова Огнянова
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Еф Екс Студио ООД 90.00%
Други физически и юридически лица 10.00%
 

Участия в други компании