Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 13 Ноември 2019
 
12 Септември 2019 13:07 0.440 0.060 (12.00%)

Арома Риъл Естейт АД (AA8 / AA8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Стопанисване и управление на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху недвижими имоти и др.
Борсов код: AA8 / AA8Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100030110Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 201811068Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София, ул. Кирил Благоев № 12;
Телефони02/935 03 09
Факс02/935 03 18
E-mailwww.aroma.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 3 098 360
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 8
Ръководство Лукан Луканов, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Евгений Иванов
Марийка Андреева
Лукан Луканов
Директор за връзки с инвеститорите -
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Harisson Management LLC, Панама 44.88%
Лукан Луканов 37.18%
ТЕЛЕКОМПЛЕКТ АД 5.87%
Димитър Луканов 4.06%
 

Участия в други компании