Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 10 Април 2020
 
08 Април 2020 13:09 2.560 0.000 (0.00%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (6SB / SBPF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

SBPF25 Март 2020 13:06

Общо събрание на акционерите

Представяне и публикация на Покана за Общо събрание на акционерите

На основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ, което ще се проведе на 24.04.2020 г. от 12:00 часа в гр. Варна, ул. „Ал. Пушкин" № 24, ет. 2, при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение: „ОСА приема решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството като освобождава досегашните членове на СД Деан Пламенов Дечев, Мария Александрова Илиева и Пламен Насков Куцаров и избира нови членове на СД- Гергана Русева Иванова , Росица Иванова Шерова и Вилиана Петрова Божилова с мандат от 5 години“.
2. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: „ОСА определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите“
3. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. Проект за решение: „ОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашните членове на Одитния комитет Христина Василева Събева, Лиляна Петрова Бърдукова и Мария Александрова Илиева и избор на нови членове на Одитния комитет- Анастасия Димова Ставрева и Атанас Стоянов Райков