Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Януари 2019
 
28 Декември 2018 16:25 2.200 0.160 (7.84%)

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ (6SB / SBPF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични срадства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти(секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: 6SB / SBPFПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100041067Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 148031273Принадлежност към индекс: BG REIT,
 
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, район р-н Одесос, ул. "А. С. Пушкин" №24,ет.2
Телефони(+359) 0887 836 617
Факс
E-mailoffice@sbpf.biz
Сайт на компаниятаwww.sbpf.biz
 
Общ брой акции 16 179 999
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 1
Ръководство Христина Асенова Ташева, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Екатерина Николаева Зурлева- член на Съвета на директорите
Камелия Петрова Стоянова- председател на Съвета на директорите
Христина Асенова Ташева- изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
Директор за връзки с инвеститорите Веселина Димитрова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2014 0.011 0.01045 26.06.2015
2013 0.0791 0.075145 19.08.2014
2007 4.88 4.64 04.07.2008
2006 12.28 11.42 24.08.2007
 

Разпределение на акционерен капитал

Други юридически лица 54.27%
Централна кооперативна банка АД 19.05%
УПФ Съгласие 9.81%
Финанс Консултинг АД 8.86%
Гама Финанс ЕООД 8.01%
 

Участия в други компании