Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Май 2020
 
30 Април 2020 17:00 17.200 0.000 (0.00%)

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (5H4 / HREIT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

HREIT11 Юни 2019 17:04

Финансови отчети
към дата: 31.03.2019 г.; вид: консолидиран, неодитиран;

Корекция на форма към КФН вх.№10-05-3069/29.05.2019 г. към подаден ГКФО за първо тримесечие на 2019 с думата консолидиран, вместо индивидуален

МКФО - първо тримесечие на 2019; МКДД; Инф. по Наредба 2; Инфо по регламен 595-2014; Декларация; вътрешна информация.