Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 21 Септември 2020
 
25 Август 2020 15:58 48.400 0.200 (0.41%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (5CK / CCBRE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CCBRE31 Юли 2019 13:04

Общо събрание на акционерите

Извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД” АДСИЦ на 12.09.2019 г.от 13.30 часа, в гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1.Приемане на промени в Устава на дружеството;
Проект за решение - ОС приема изменения и допълнения на Устава на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Прикачени файлове
IOSA_12092019.zip