Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 17 Октомври 2019
 
30 Септември 2019 16:54 47.600 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (5CK / CCBRE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.09.2019 16:45 Общо събрание на акционерите
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите
13.09.2019 09:59 Общо събрание на акционерите
Извънредно Общо събрание на акционерите
31.07.2019 13:04 Общо събрание на акционерите
Извънредно общо събрание на акционерите
30.07.2019 11:24 Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за второ тримесечие на 2019г.
23.07.2019 10:32 Общо събрание на акционерите
Протокол от Редовно общо събрание на акционерите
08.07.2019 10:11 Общо събрание на акционерите
Редовно общо събрание на акционерите
05.06.2019 15:22 Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
24.04.2019 15:01 Финансови отчети
Тримесечен отчет на ЦКБ Риъл Истейт Фонд - АДСИЦ за първо тримесечие на 2019г.
01.04.2019 17:53 Финансови отчети
Годишен отчет на ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД - АДСИЦ за 2018г.
29.03.2019 07:51 Вътрешна информация
Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014г.