Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 25 Февруари 2020
 
04 Февруари 2020 16:12 63.500 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CAPM17 Септември 2019 17:55

Общо събрание на акционерите

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ свиква редовно Общо събрание на акционерите

На 05 септември 2019 г., от 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Златен рог” № 12, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ бе свикано редовно общо събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ.
При проверка на кворума беше установено, че предвид изискванията на разпоредбата на чл. 227 от ТЗ връзка с чл. 36, ал. 1 от Устава на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ, кворум не е налице, поради което събранието не беше открито.
Съгласно изискванията на чл. 227, ал. 3 и обявената в Търговския регистър покана, Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ ще бъде проведено на 20.09.2019 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Прикачени файлове
Protokol_05.09.2019.pdf