Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 6 Декември 2019
 
02 Декември 2019 16:27 63.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
04.12.2019 13:42 Промени в капитала на дружеството
Уведомление по чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
28.11.2019 11:24 Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество
18.11.2019 14:03 Други
Уведомление
30.10.2019 17:14 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК
30.10.2019 17:12 Финансови отчети
Отчет за трето тримесечие на 2019 г. на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
20.09.2019 14:24 Дивиденти
Уведомление за разпределение на парични дивиденти
20.09.2019 14:21 Общо събрание на акционерите
Редовно годишно общо събрание на акционерите
18.09.2019 15:46 Други
Уведомление
17.09.2019 17:55 Общо събрание на акционерите
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ свиква редовно Общо събрание на акционерите
28.08.2019 17:47 Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество