Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 1 Април 2020
 
27 Март 2020 16:40 65.000 3.000 (4.84%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
30.03.2020 15:28 Вътрешна информация
Уведомление
04.03.2020 17:00 Вътрешна информация
Уведомление по чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
07.02.2020 09:24 Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество
05.02.2020 11:59 Вътрешна информация
Уведомление за разкриване на информация по чл.3, т.25, б."а" и чл.19 на Регламент (ЕС) №596/2014
30.01.2020 18:12 Финансови отчети
Отчет за четвърто тримесечие на 2019 г. на Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
30.01.2020 18:10 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК
04.12.2019 13:42 Промени в капитала на дружеството
Уведомление по чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
28.11.2019 11:24 Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество
18.11.2019 14:03 Други
Уведомление
30.10.2019 17:14 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК