Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Септември 2019
 
30 Август 2019 16:04 63.000 3.000 (5.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

Корпоративни съобщения

Дата Заглавие
20.09.2019 14:24 Дивиденти
Уведомление за разпределение на парични дивиденти
20.09.2019 14:21 Общо събрание на акционерите
Редовно годишно общо събрание на акционерите
18.09.2019 15:46 Други
Уведомление
17.09.2019 17:55 Общо събрание на акционерите
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ свиква редовно Общо събрание на акционерите
28.08.2019 17:47 Уведомление за дялово участие
Уведомление за значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество
05.08.2019 11:56 Общо събрание на акционерите
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите
31.07.2019 18:05 Вътрешна информация
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
30.07.2019 17:28 Други
Промяна в начина на представителство на дружеството
30.07.2019 16:59 Други
Промяна в начина на представителство на дружеството
30.07.2019 11:59 Други
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК