Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 15 Октомври 2019
 
30 Септември 2019 16:53 63.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CAPM31 Юли 2019 18:05

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК,Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на акции. Капиталът на дружеството се увеличава на основание чл. 43, ал. 1 от Устава на дружеството и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ, съгласно овластяване на Съвета на директорите взето на заседание, проведено на 10.05.2019 г. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 865-Е/09.07.2019 г.

Прикачени файлове
Saobshtenie 92a_CAPM.pdf