Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
29 Ноември 2017 11:27 2.000 0.000 (0.00%)

Еуротерра България АД (EUTR / 4EJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2022
9/2022 6/2022 3/2022 »
ROE (T4Q)   -13.33% - - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   -5.10% - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   -4.97% - - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   -3.60% - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   -166.30% - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   -166.30% - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   -166.30% - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -52.51 - - -  
CFO/Sales (LQ)   -18.15 85.59 -20.34 -256.83  
CFO/Equity (T4Q)   -4.21 - - -  
CFO/Equity (LQ)   -0.65 1.21 -0.30 -4.26  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -2.50 - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.36 0.70 -0.18 -2.72  
Sales/Employees (LY)   213K - - -  
Net Income/Employees (LY)   -354K - - -  
FCF (T4Q)   -504K - - -  
FCF (LQ)   -92K 53K -66K -399K  
EBIT (T4Q)   -714K - - -  
EBIT (LQ)   -237K -148K -217K -112K  
EBITDA (T4Q)   -545K - - -  
EBITDA (LQ)   -194K -106K -175K -70K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.