Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
29 Ноември 2017 11:27 2.000 0.000 (0.00%)

Еуротерра България АД (EUTR / 4EJ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване и управление на недвижимо имущество, предоставяне на брокерски и консултантски услуги в областта на търговията с недвижими имоти, предоставяне на услуги и инвестиции в областта на строителството, както и всякакви други услуги, свързани с управлението и техническата поддръжка на недвижимо имущество, внос и износ, търговия, търговско представителство на фирми.
Борсов код: EUTR / 4EJПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100013058Сектор: Бизнес услуги
БУЛСТАТ: 131104838Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1000, бул. Витоша № 1
Телефони02/9816606
Факс02/9816606
E-mailinfo@euroterrabulgaria.bg
Сайт на компаниятаwww.euroterrabulgaria.bg
 
Общ брой акции 4 550 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Михаил Пантазис Терианос, Изпълнителен директор и Председател на съвета на директорите
Олга Христос Териану
Членове на управителен орган Олга Христос Териану- Член на СД
Ангелос Парасхакис- независим член на СД
Михаил Пантазис Терианос- Изпълнителен директор и Председател на СД
Директор за връзки с инвеститорите Лидия Герджикова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2011 0.0339354 0.0322387 12.06.2012
2010 0.008482 0.008057 16.09.2011
2009 0.01695 0.0161025 19.07.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

Олга Териану 50.00%
Михаил Терианос 35.80%
Пантазис Терианос 9.79%
Други физически и юридически лица 1.56%
 

Участия в други компании