Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 14 Юни 2024
 
11 Юни 2024 15:57 15.500 0.100 (0.64%)

Черноморски Холдинг АД (CHL / 5L3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2023
 
ROE (T4Q)   - - - -  
ROE (3YA)   - - - -  
ROFA (T4Q)   - - - -  
ROFA (3YA)   - - - -  
ROA (T4Q)   - - - -  
ROA (3YA)   - - - -  
ROCE (T4Q)   - - - -  
ROCE (3YA)   - - - -  
Operating Margin (T4Q)   40.90% - - -  
Operating Margin (3YA)   - - - -  
Pretax Margin (T4Q)   40.90% - - -  
Pretax Margin (3YA)   - - - -  
Net Profit Margin (T4Q)   40.90% - - -  
Net Profit Margin (3YA)   - - - -  
CFO/Sales (T4Q)   -607.68 - - -  
CFO/Sales (LQ)   - - - -  
CFO/Equity (T4Q)   - - - -  
CFO/Equity (LQ)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   - - - -  
CFO/Total Liabilities (LQ)   - - - -  
Sales/Employees (LY)   1 042K - - -  
Net Income/Employees (LY)   426K - - -  
FCF (T4Q)   -19 004K - - -  
FCF (LQ)   - - - -  
EBIT (T4Q)   2 571K - - -  
EBIT (LQ)   - - - -  
EBITDA (T4Q)   2 573K - - -  
EBITDA (LQ)   - - - -  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.