Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
15 Април 2024 11:36 15.000 0.000 (0.00%)

Черноморски Холдинг АД (CHL / 5L3)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
Борсов код: CHL / 5L3Пазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG1100069985Сектор: Холдинги
БУЛСТАТ: 102192707Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. "Рилска" № 9, ет.1
Телефони(+359) 0898 448869
Факс
E-mailniholding@digicom.bg
Сайт на компаниятаhttp://blackseaholding.eu
 
Общ брой акции 3 289 146
Номинал на 1 акция4.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Димитър Янков, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Димитър Янков
Илиана Манолова
Маргарита Христова
Директор за връзки с инвеститорите Любомира Олег Баева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании

Нефтохим-Инвест Финанс 99.99%