Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Май 2023
 
25 Април 2014 17:04 0.031 0.014 (82.35%)

Мостстрой АД /в несъстоятелност/ (5MY / MOSTS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2012
6/2012 3/2012 12/2011 »
Total Assets Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -46.60% -45.45% -84.33% -85.90%  
BVPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -1 320.34%  
Sales Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   283.33% - -85.71% 344.88%  
Sales Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   296.82% -2.54% -44.04% -62.99%  
CFO Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -192.50% - -32 400.00% -48.86%  
CFO Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -237.41% -169.09% -178.39% -113.74%  
FCF Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -262.07% - - -50.12%  
FCF Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   -354.95% -234.48% -196.73% -124.90%  
EBIT Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - -180.65% -  
EBIT Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
Net Income Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
EPS Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   - - - -  
EPS Growth (T4Q vs T4Q Year Ago)   - - - -  
Dividend Growth (LY vs Year Ago)   - - - -  
Price Growth (LQ vs Qtr. Year Ago)   -82.18% -69.00% -68.00% -84.41%  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.