Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024
 
25 Април 2014 17:04 0.031 0.014 (82.35%)

Мостстрой АД /в несъстоятелност/ (5MY / MOSTS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Строителство, реконструкция и ремонт на мостове и мостови съоръжения.
Борсов код: 5MY / MOSTSПазар: Алтернативен пазар (BaSE)
ISIN: BG11MOSOBT14Сектор: Строителство и инфраструктура
БУЛСТАТ: 121207124Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, ул. Московска № 3 A
Телефони02/42 10 304; 02/ 42 10 315,316
Факс02/ 42 10 348
E-mailgancheva@roads.bg
Сайт на компаниятаwww.moststroy.com
 
Общ брой акции 5 574 700
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 47
Ръководство Орлин Георгиев Хаджиянков
Членове на управителен орган Нове-АД-Холдинг - АД, чрез Мирослав Александров Илиев
Орлин Георгиев Хаджиянков
Георги Яворов Бакърджиев
Директор за връзки с инвеститорите Нели Василева Ганчева
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Евробилдинг 2000 АД 33.29%
АБВ Инженеринг ООД 24.51%
Васил Божков 21.07%
ИТА ЕФЕКТ ООД 11.83%
Орлин Хаджиянков 6.80%
Румен Косев Йовчев 5.49%
 

Участия в други компании

"Мостстрой трейдинг"ЕООД 100.00%
"Релс ремонт"ЕООД 100.00%
Мостстрой В.Търново АД 99.00%
Мостстрой Пловдив АД 99.00%
Мостстрой - София АД 99.00%
Мостстрой Изток АД 0.00%